Sledovač fáz s 80C552 alebo AT89LP4052 - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Sledovač fáz s 80C552 alebo AT89LP4052

Projekty > 8051 > Programy
Jednoduchý sledovač fáz bez prerušenia
Elektronický sledovač fáz je jednoduché zariadenie s mikroprocesorom umožňujúce kontrolovať prítomnosť fáz L1, L2, L3 ktoré sú nevyhnutné pre činnosť elektronických zariadení ako sú napr. tyristorový usmerňovač, asynchrónny motor. Ich výpadok by mal za následok minimálne nesprávnu funkciu, alebo v najhoršom prípade by došlo k poškodeniu zariadenia. Srdcom konštrukcie je mikroprocesor Philips, alebo NXP 80C552, alebo AT89LP4052 ktorý na vstupné piny portu P1.0, P1.1 a P1.2 má privedené jednotlivé signály fáz L1 až L3. Tieto signály sú galvanicky oddelené od rozvodnej siete. Program vyhodnotí smer otáčania sa podľa poradia prichádzajúcich signálov na porte a nastaví podľa výsledku internú premennú DIR v prípade otáčania sa fáz vpravo na hodnotu DIR=0x02, vľavo na DIR=0x03. Pri chybe je nastavená hodnota DIR=0x00. Indikácia smeru točenia sa fáz je externe vyvedená na dve LED na P3.3 a P3.4 diódy. Kvôli jednoduchosti bol celý program napísaný v jazyku C s RTX51 Tiny bez využitia prerušenia. Prítomnosť všetkých fáz sa kontroluje a pri 20ms výpadku je signalizovaný výpadok signálom DIR=0x00 a rozsvietením LED na pine P3.2, pričom LED na P3.3 a P3.4 zhasnú. Po pripojení LCD display-a je možné posielať informáciu o otáčaní fáz na LCD cez RS232. Komunikačná rýchlosť je nastavená na 19200bps, 1 štart a 1 stop bit bez parity. Program bude bez akýchkoľvek úprav pracovať aj na procesoroch rady 80C52, alebo ich ekvivalentoch s 256Byte internej pamäti RAM. V pamäti programu zaberá približne 1kB. Bez použitia operačného systému RTX51 Tiny je možné prepísať program do jazyka C a minimalizovať tak náročnosť a náklady na projekt. S výhodou je možné použiť namiesto mikroprocesora 80C552 mikroprocesor 87C552 ktorý má internú pamäť programu OTP, takže nepotrebujeme externú pamäť programu, alebo dát.
Program pre 80C552 si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Program pre AT89LP4052 si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah