SWPWM pre asynchrónny motor - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

SWPWM pre asynchrónny motor

Projekty > 8051 > Regulátory a riadiace systémy > Riadenie motorov
SWPWM pre ASM motor

SWPWM (Sinewave-Weighted PWM) je "klasický" spôsob skalárneho riadenia asynchrónnych trojfázových motorov. Základ tvorí riadiaca jednotka, ktorá je osadená špeciálnym mikroprocesorom od firmy Infineon C504, alebo XC866. Mikroprocesor obsahuje množstvo špeciálnych blokov ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie 3-fázového generovania signálov pre výkonové tranzistory z ktorých je napájaný ASM motor (asynchrónny motor). Skalárne riadenie je založené na jednoduchom princípe generovania zapínacích impulzov tvoriacich rotujúci vektor magnatického toku pri konštantnom pomere napätia a frekvencie. SWPWM má účinnosť len asi 65% až 75%. Nevýhody: nižšia dynamika pohonu, vyššie otáčky pri konštantnom momente, komplikovaný rozbeh na momente zvratu pri nízkych frekvenciách. Z dôvodu vysokej náročnosti riadiaceho procesu je väčšina potrebných hodnôt, údajov, konštánt už vopred vypočítaná a uložená v pamäti programu mikroprocesora. Celý program je z dôvodu dosiahnutia vysokej rýchlosti vykonávania programu napísaný v assembleri 8051.

Na priložených obrázkoch je zobrazené ako sa vyrába routujúci vektor napätia pre ASM motor spínaním jednotlivých prvkov.

SWPWM pre ASM motor
Generovanie 3f napätia pomocou hodnôt z tabuľky
Schéma zapojenia 3f striedača pre ASM motor
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah