AD prevodník - 10 bit s mikroprocesorom NXP 80C552 s prerušením - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

AD prevodník - 10 bit s mikroprocesorom NXP 80C552 s prerušením

Projekty > 8051 > Podprogramy > Prevodníky > A/D prevodníky
10 bitový AD prevodník
Mikroprocesor NXP 80C552 obsahuje integrovaný 8 kanálový 10 bitový AD prevodník ktorý vykoná prevod jedného kanála za 50 strojových cyklov procesora. Výsledkom prevodu je číslo ktoré je v rozsahu 0x0000 až 0x03FF kde nižšia časť výsledku (ADC.1 bit7, ADC.0 bit6) prevodu je uložená v registri ADCON a vyššia časť prevodu je uložená v registri ADCH. Bit ADCI v registri ADCH je nastavený pri výskyte prerušnia od ukončenia prevodu AD prevodníka. AD prevodník obsadzuje vektor prerušenia na adrese 0053h, kde je potrebné umiestniť programový kód obsluhy prevodníka ktorý výsledok z registrov ADCON a ADCH prevedie na číslo zodpovedajúce hodnote analógového napätia.

Program obsluhy AD prevodníka s prerušením si môžete stiahnúť tu.
AD prevodník - 10 bit s mikroprocesorom NXP 80C552 s prerušením
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.11.2022.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah