AD prevodník - 10 bit s mikroprocesorom NXP 80C552 s prerušením - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

AD prevodník - 10 bit s mikroprocesorom NXP 80C552 s prerušením

Projekty > 8051 > Podprogramy
10 bitový AD prevodník
Mikroprocesor NXP 80C552 obsahuje integrovaný 8 kanálový 10 bitový AD prevodník ktorý vykoná prevod jedného kanála za 50 strojových cyklov procesora. Výsledkom prevodu je číslo ktoré je v rozsahu 0x0000 až 0x03FF kde nižšia časť výsledku (ADC.1 bit7, ADC.0 bit6)  prevodu je uložená v registri ADCON a vyššia časť prevodu je uložená v registri ADCH. Bit ADCI v registri ADCH je nastavený pri výskyte prerušnia od ukončenia prevodu AD prevodníka. AD prevodník obsadzuje vektor prerušenia na adrese 0053h, kde je potrebné umiestniť programový kód obsluhy prevodníka ktorý výsledok z registrov ADCON a ADCH prevedie na číslo zodpovedajúce hodnote analógového napätia.
AD prevodník - 10 bit s mikroprocesorom NXP 80C552 s prerušením
Program si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah