Konfigurácia CISCO zariadení - Router, Switch ... - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Konfigurácia CISCO zariadení - Router, Switch ...

Ponuka služieb
Firma Diversant Software zabezpečuje a vykonáva odbornú konfiguráciu CISCO zariadení. Nastavenie router-ov a switch-ov je presne podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Na nastavenie VPN (Virtual Private Network) je implicitne kvôli zabezpečeniu bezpečnosti použitá AES256 s DH5. Zároveň zabezpečujeme návrh vhodnej počítačovej topológie LAN a WAN pre potreby zákazníka.
Ďalej konfigurujeme agregačný kanál PAgP, alebo LACP pre EtherChannel, GRE. Konfigurujeme MLS switche L2 a L3 k dosiahnutiu maximálneho výkonu v sieti LAN a WAN.
Na špeciálnu požiadavku zákazníka sme schopní nakonfigurovať ľubovoľné zariadenie a požadovanej konfigurácie. Ku konfigurácii neštandardných zariadení je nevyhnutné poskytnúť zo strany zákazníka manuály ku konfigurovaným zariadeniam.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah