Space Vector Modulation pre asynchrónny motor - Vektorové riadenie ASM - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Space Vector Modulation pre asynchrónny motor - Vektorové riadenie ASM

Projekty > 8051 > Regulátory a riadiace systémy > Riadenie motorov
SVM riadenie ASM motora

SVM (Space Vector Modulation) je moderný spôsob vektorového riadenia asynchrónnych trojfázových motorov. Základ tvorí riadiaca jednotka, ktorá je osadená špeciálnym mikroprocesorom od firmy Infineon C504. Mikroprocesor obsahuje množstvo špeciálnych blokov ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie 3-fázového generovania signálov pre výkonové tranzistory z ktorých je napájaný ASM motor (asynchrónny motor). Vektorové riadenie je založené na jednoduchom princípe generovania rotujúcej polohy vektora napätia. Výhody SVM oproti SWPWM: vyššia účinnosť cca. 86% oproti klasickej SWPWM kde je účinnosť len 75%. Ďalej sú to výhody lepšej dynamiky pohonu, nižších otáčok pri konštantnom momente, rozbeh na momente zvratu. Z dôvodu náročnosti riadiaceho procesu je väčšina potrebných hodnôt, údajov a konštánt uložená v pamäti programu mikroprocesora a celý program je z dôvodu efektivity napísaný v assembleri.

Na priložených obrázkoch je vidno ako sa vyrába routujúci vektor napätia pre ASM motor spínaním jednotlivých prvkov.

Space Vector Modulation pre ASM motor - schéma
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah