ASM251 project - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

ASM251 project

Projekty > 8051 > RTOS a kompilátory
ASM251

ASM251 je extrémne jednoduchý, univerzálny a jednopriechodový kompilátor jazyka assembler pre mikroprocesor T80C251 s 16 bitovou architektúrou ALU jednotky bol v minulosti kvôli problémom s dostupnosťou a samozrejme aj licenciou pre priemyselné použitie napísaný v jazyku Turbo Pascal 7.0 približne v roku 1990. Jeho hlavnou výhodou je použitie "free" hlavne pre priemyselné použitie vo výkonovej elektronike v oblasti vysokovýkonových aplikácii indukčných ohrevov pri tavení kovov. Jeho architektúra umožňovala rýchlejšie výpočty potrebné pre regulačné procesy. 

Pre komerčné použitie je nutné za program zaplatiť ľubovoľný príspevok pomocou PayPal-u. Pre nekomerčné použitie je možné používať program bez obmedzení ako freeware.

This program is free assembler and compiler for 80251 procesors.

Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah