Nastaviteľný impulzový zdroj pre TV s tranzistorom - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Nastaviteľný impulzový zdroj pre TV s tranzistorom

Projekty > Elektronické konštrukcie
Regulovateľný impulzový zdroj umožňuje nastaviť s podstatne vyššou účinnosťou na výstupných svorkách zdroja požadované napätie a dodávať do záťaže požadovanú hodnotu prúdu. Funkciu spínacieho akčného člena vykonáva tranzistor KD366A vyrábaný Teslou Piešťany, alebo jeho "ekvivalentná" náhrada MJ4032. Podľa veľkosti odchýlky napätia sa mení pomer PWM impulzov pre spínací tranzistor ktorý dodáva energiu do indukčnosti L=1,2mH navinutú na feritovom jadre. Spätné vedenie prúdu počas vypnutého tranzistora zabezpečuje rýchla Schottkyho dióda, alebo rýchla PIN spínacia dióda D2 KY198. O filtráciu výstupného napätia sa stará elektrolytický kondenzátor o veľkosti C=0,550mF. Veľkosť požadovaného napätia sleduje tranzistor T1, ktorý s D1 a R4 tvorí analógový komparátor. Tranzistor Q2 sníma napätie z T1 a zapína výkonový tranzistor Q1. Úlohou kondenzátora C7 a C8 je vyfiltrovať vyššie harmonické napätia ktoré vznikajú pri spínaní tranzistora Q1 a D2. Veľkosť výstupného napätia závisí na zenerovej dióde D1, ktorá je zapojená v emitore T1 tvorí analógový komparátor. Rezistor R7 obmedzuje zapínací prúd pri nabíjaní kondenzátora C5.

Poznámka.
Tento stabilizovaný zdroj bol s úspechom používaný v televíznych prijímačoch Pluto, alebo Merkúr, prípadne TV Display používaný pre Sinclair ZX Spectrum, alebo Didactic Gama, alebo Didactic M a nahradil neefektívny pôvodný lineárny stabilizátor s nízkou účinnosťou. Spotreba TV prijímača po nahradení pôvodného zdroja impulzovým sa znížila približne o 50%. S výhodou sme použili tento typ zdroja aj pre rádio, stabilizovaný zdroj a pre rôzne elektronické konštrukcie.
Impulzový zdroj pre TV prijímače
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah