RS232 - komunikačné rutiny v C a ASM - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

RS232 - komunikačné rutiny v C a ASM

Projekty > 8051 > Komunikačné rozhrania > RS232
Sériové komunikačné rozhranie RS232
Sériové komunikačné rozhranie RS232 je najstarším a najpoužívanejším rozhraním vzhľadom na svoju jednoduchosť a univerzálnosť v praxi. Pre vytvorenie komunikácie je potrebná len dvojica komunikačných vodičov TXD a RXD s napäťovými úrovňami TTL (0V až +5V). Personálne počítače PC/AT obsahujú toto rozhranie pod názvom COM1 až COM4, kde nie sú napäťové úrovne TTL ale napätia (+12V a -12V), preto je nutné použiť prevodník MAX232. Sériové porty PC/AT COM1 až COM4 (3F8H až 2E8H) využívajú hardware-ové prerušenie IRQ3, IRQ4 a INT14h operačného systému MS-DOS. Prenosové rýchlosti je možné nastaviť pomocou časovača T1, alebo T2 až do jednotiek MHz. V jazyku C je možné využívať pre prácu s RS232 štandardné funkcie printf() a scanf(). V mikroprocesore 8051 je sériový kanál RS232 plne duplexný (Full Duplex) a umožňuje súčasne príjem a vysielanie údajov. Niektoré špeciálne deriváty mikroprocesora 8051 majú niekoľko RS232 sériových kanálov.

Program RS232 v jazyku ASM si môžete stiahnúť tu.
Program RS232 v jazyku C si môžete stiahnúť tu.
MAX232
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah