I2C knižnica pre použitie v projektoch - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

I2C knižnica pre použitie v projektoch

Projekty > 8051 > Komunikačné rozhrania > I2C
Komunikačná knižnica pre I2C
Opisovaná I2C knižnica obsahuje základné komunikačné rutiny (drivers) pre zabezpečenie komunikácie viacerých zariadení na zbernici. Súčasne môže byť pripojených až 127 zariadení. Každé zariadenie má svoju unikátnu adresu ktorá je pevne daná výrobcom vo výrobnom procese. Zariadenie môže pracovať v režime MASTER, alebo SLAVE. Komunikačné rutiny (drivers) sú napísané tak, aby boli nezávislé použiteľné pre každý obvod. I2C_Driver.c je základný nízkoúrovňový (low-level) ovládač ktorý univerzálne sprístupní I2C. Súbor AT24Cxx.c už obsahuje základné komunikačné rutiny čítania a zápisu pre daný obvod AT24c64.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah