Regulátor výmenníkovej stanice s RTX51 - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Regulátor výmenníkovej stanice s RTX51

Projekty > 8051 > Regulátory a riadiace systémy > Regulátory
Univerzálny regulátor UER
Univerzálny mikroprocesorový regulátor UER (Univerzálny Regulátor) je možné použiť pre ľubovoľný typ výmenníkovej stanice ktorá je ovládaná proporciálnymi servopohonmi AMV23 alebo ich ekvivalentmi. Úlohou UER regulátora je nahradiť už v podstate nedostupný a pravdepodobne už nevyrábaný regulátor Danfoss ECL300 typ C66. Regulátor obsahuje dva nezávislé PSD regulátory. Prvý regulátor je určený pre kúrenie s ekvitermickou krivkou, druhý je použitý pre zabezpečenie dodávky teplej vody cez vyrovnávaciu nádrž bez spätnej väzby. Meranie teplôt je zabezpečené pomocou integrovaného 8-kanálového multiplex-ovaného A/D prevodníka v mikroprocesore Philips 80C552. Všetky parametre regulátora je možné nastaviť pomocou pripojiteľnej klávesnice ktorá je pripojená k UER, alebo k PC. Stav regulátora a hodnoty jednotlivých prevádzkových veličín je možné sledovať na pripojenom LCD 4x20 znakovom display-i. Vzorkovanie vstupných analogových veličín regulátora je možno nastaviť v širokom rozsahu od 20 do 254ms čo v praxi vyhovuje vo väčšine prípadov. Riadiaci regulátor teploty horúcej vody a kúrenia je číslicový PSD s možnosťou nastavenia všetkých zložiek pomocou integrovaného komunikačného modulu aj cez PC. Všetky parametre Kp, Ti, Td a dT regulátora a príslušenstva je možné nastaviť v širokom rozsahu pracovných hodnôt. Výstup ovláda impulzovo proporcionálne servoventily v širokom spektre hodnôt. Program je napísaný absolútnre univerzálne a po malých úpravách ho je možné použiť kdekoľvek.
UER Univerzálny regulátor
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah