Ovládanie teplotného snímača DS1631 pomocou I2C - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Ovládanie teplotného snímača DS1631 pomocou I2C

Projekty > 8051 > Komunikačné rozhrania > I2C
Teplotný snímač DS1631
Teplotný snímač komunikujúci cez I2C zbernicu DS1631 vyrába firma Maxim Integrated. Presnosť snímača D0,5°C je zaručená v širokom rozsahu pracovných teplôt 0°C až 70°C a napájacieho napätia 2,70V až 5,50V. Výsledok prevodu teploty je poskytovaný ako 9 až 12 bitové číslo vyjadrujúce nameranú teplotu. Čas prevodu teploty na 12 bitové číslo je typicky cca. 750ms. Komunikácia DS1631 je vykonávaná cez  komunikačné vodiče SDA (Serial Data) a SCL (Serial Clock). Snímač DS1631 nevyžaduje pripojenie žiadnych externých súčiastok. Komunikačné funkcie sú z dôvodu jednoduchosti napísané v jazyku C a vyžadujú knižnicu I2C, ktorá je súčasťou projektu.
Ovládanie teplotného snímača DS1631 pomocou I2C
Výsledok prevodu DS1631 v registroch
Prevod výsledku DS1631 na teplotu
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah