Knižnica NPU387 pre matematické operácie - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Knižnica NPU387 pre matematické operácie

Projekty > PC/AT
Knižnica NPU387DX

Personálny počítač s procesorom Intel 80386DX, alebo AMD 80386DX, alebo vyšší môže mať osadený integrovaný numerický procesor pre urýchlenie operácií s reálnymi číslami na základnej doske. Procesory rady 80486DX už majú integrovaný numerický procesor spoločne s celočíselným procesorom. Procesory 80486SX nemajú integrovaný numerický procesor. Intel 80387DX obsahuje špeciálnu jednotku NPU so zásobníkovou architektúrou ôsmych 80bitových registrov. NPU neobsahuje adresovaciu jednotku a tak je v prípade adresácie odkázaný na hlavný celočíselný procesor 80386X. K dispozícii je pomerne bohatá knižnica ktorá obsahuje množstvo často používaných funkcií.


Poznámka.

Numerický procesor 80387DX nesmie používať rekurzívne algoritmy, pretože jeho vlastná architektúra má len 8 registrov ST(0) až ST(7), ktoré pri rekurzii "pretečú". Pri nerešpektovaní tejto skutočnosti môže dôjsť k zacykleniu sa programu.


Numerickú knižnicu NPU 80387DX si môžete stiahnúť tu.

Funkcia FSQRT - ľubovoľná v Pascal-e
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah