USB2LPT project - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

USB2LPT project

Projekty > 8051 > Programy
USB2LPT

Cieľom projektu USB2LPT bolo vytvoriť možnosť pripojenia paralelného portu LPT pri PC/AT k zariadeniam prostredníctvom USB portu. Srdcom je mikroprocesor ATMega8, alebo ATMega16 od firmy ATMEL. Zariadenie neumožňuje úplne na 100% nahradiť klasický LPT port na 100% pretože nie je schopné zmeniť elektrické hodnoty výstupov za čas niekoľko jednotiek mikrosekúnd. U štandardného CENTRONICS portu podľa štandardu IEEE1284 na PC/AT je možné zapisovať a čítať impulzy v jednotkách µs a USB pracuje len v tzv. "Burst" móde, čo zďaleka nedosahuje fyzickú rýchlosť LPT portu, ale úplne stačí na pripojenie rôznych jednoduchších zariadení.

Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah