PWM regulátor s AT89LP4052 pre ventilátor v automobile - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

PWM regulátor s AT89LP4052 pre ventilátor v automobile

Projekty > 8051 > Regulátory a riadiace systémy > Regulátory
PWM regulátor s AT89LP4052
Regulácia napätia pomocou PWM (Pulse Width Modulation) je už známa veľmi dlho a je v porovnaní s odporovou reguláciou vykonávaná s podstatne väčšou účinnosťou. Princíp regulácie spočíva v zmene šírky impulzu napätia, alebo prúdu ktoré je cez regulačný prvok dodávaný do záťaže. Dnešné moderné procesory ako je napr. AT89LP4052 obsahujú dva PWM kanály ktoré sú časované z T0 a T1. Žiadaná hodnota PWM šírky impulzu na výstupe PWM0 a PWM1 (P3.4 a P3.5) sa nastavuje pomocou registrov RH0 a RH1. T0 a T1 musí pracovať v mode 0, alebo 1. Porty musia byť nastavené ako obojsmerné t.j. bidirectional. Task s názvom REGULATOR vykonáva regulačný algoritmus PSD regulátora s periódou DT=5ms. PSD algoritmus na základe regulačnej odchýlky počíta akčný zásah na výstupe regulátora.


Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah