Sledovač fáz s mikroprocesorom Philips 80C552 s prerušením - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Sledovač fáz s mikroprocesorom Philips 80C552 s prerušením

Projekty > 8051 > Programy
Sledovač fáz s 80C552 riadený prerušením
Elektronický sledovač fáz je jednoduché zariadenie s mikroprocesorom umožňujúce kontrolovať prítomnosť fáz L1, L2, L3 ktoré sú nevyhnutné pre činnosť elektronických zariadení ako sú napr. tyristorový usmerňovač, asynchrónny motor. Ich výpadok by mal za následok minimálne nesprávnu funkciu, alebo v najhoršom prípade by došlo k poškodeniu zariadenia. Srdcom konštrukcie je mikroprocesor Philips, alebo NXP 80C552 ktorý na vstupné piny portu P1.0 až P1.2 má privedené jednotlivé signály fáz L1 až L3. Tieto signály sú galvanicky oddelené od rozvodnej siete. Program vyhodnotí smer otáčania sa podľa poradia prichádzajúcich signálov na porte a nastaví podľa výsledku internú premennú DIR v prípade otáčania sa fáz vpravo na hodnotu DIR=0x02, vľavo na DIR=0x03. Pri chybe je nastavená hodnota DIR=0x00. Indikácia smeru otáčania sa fáz je externe vyvedená na dve LED diódy. Celý program je napísaný v jazyku C s RTX51 Full s využitím prerušenia záchytnej jednotky CAPTURE. Prítomnosť všetkých fáz sa kontroluje a pri cca. 20ms výpadku je signalizovaný výpadok signálom DIR=0x00 a rozsvietením LED na pine P3.2, pričom LED na P3.3 a P3.4 zhasnú. Po pripojení LCD display-a je možné posielať informáciu o otáčaní fáz na LCD cez RS232. Komunikačná rýchlosť je nastavená na 19200bps, 1 štart a 1 stop bit bez parity. Program využíva prerušenie záchytnej jednotky integrovanej v procesore na sledovanie jednotlivých signálov pomocou funkcií operačného systému RTX51:

  • os_attach_interrupt(6),
  • os_attach_interrupt(7),
  • os_attach_interrupt(8).
Tieto funkcie sú implementované v RTX51 Full. Program bude bez akýchkoľvek úprav pracovať na procesoroch rady 80C552, alebo ich ekvivalentoch s 256 Byte internej pamäti RAM a minimálne 2kB externej pamäti RAM. V pamäti programu zaberá približne 9kB. Bez použitia operačného systému RTX51 Full je možné prepísať program do jazyka C a minimalizovať tak náročnosť a náklady na projekt. S výhodou je možné použiť namiesto mikroprocesora 80C552 mikroprocesor 87C552 ktorý má internú pamäť programu typu OTP, takže nepotrebujeme externú pamäť programu.
Program si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah