Wattmeter s LCD riadený 80C552 - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Wattmeter s LCD riadený 80C552

Projekty > 8051 > Programy
Meranie frekvencie sieťového napätia s 80C552 riadeného prerušením
Merač napätia a frekvencie UNI je programovo a konštrukčne odvodený od sledovača fáz s 80C552. Samotný LCD display je pripojený na nepoužívaný port P4, komunikácia s radičom display-a je pomocou 4bit-ová. V priloženej simulácii je možné vidieť zobrazovanie meranej veličiny napätia, výkonu a frekvencie jednotlivých fáz napätia v trojfázovej sieti. Napätia v trojfázovej sústave sú merané pomocou multiplexovaného 8 kanálového 10-bitového AD prevodníka s konštantným prevodom 50 cyklov procesora t.j. t=50ms pri 12MHz oscilátore. Pri náhrade 80C552 za DS87C550  bez konštrukčných zmien je možné AD prevod vykonať za cca. t=16ms. Z nameraných 50 vzoriek napätia z prevodníka je pomocou známych vzťahov z elektrotechniky vypočítaná efektívna hodnota napätia. Pri doplnení predradných rezistorov o bočníky je možné merať aj prúd v trojfázovej sústave. Zvolené hodnoty napätí, prúdov, výkonov a frekvencie sú zobrazované na LCD display-i. Priložený program z dôvodu jednoduchosti neobsahuje časti programov pre výpočet jednosmerného a striedavého výkonu.
Program si môžete stiahnúť kliknutím na nižšie uvedenú ikonu.
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah