EasyCODE tools for Keil - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

EasyCODE tools for Keil

Moje dokumenty > Vývojové nástroje > Software
EasyCODE
EasyCODE je vývojový produkt ktorý umožňuje tvorbu aplikácií ktoré je možno zapísať vo forme  tzv. štruktúrogramu t.j. vývojového diagramu bez nutnosti a znalosti programovacieho v podstate akéhokoľvek jazyka. Navrhnutý štruktúrogram sa v programe prekonvertuje do jazyka C, ktorý je možno následne v prostredí Keil mVision5 preložiť pre konkrétnu cieľovú platformu nielen mikroprocesora 8051.
Prínos programu EasyCODE pre programátora je nesporný, pretože mu umožňuje vyvíjať aplikáciu pomocou vizualizačných nástrojov ktoré sú lepšie človekom prijímané. Po vizuálnom návrhu programátorom vygeneruje vysoko optimalizovaný programový kód.
EasyCODE 9.2
Aplikačná oblasť EasyCODE
Aplikačná oblasť použitia nástroja EasyCODE: výskum, vývoj, projektovanie zariadení na báze mikroprocesorov. Návrh a konštrukcia elektronických zariadení podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Simulácia aplikačného návrhu bez prototypu.
Veľkou výhodou EasyCODE[1] je aj možnosť prepojenia s inými vývojovými prostriedkami napr. od firmy Keil, Tasking alebo iných programových produktov pomocou unifikovaného rozhrania[2] DTC, ktoré umožňuje priame ovládanie procesu kompilácie a ladenia pripojených vývojových prostredí.
Integráciu EasyCODE do KEIL mVision pomocou DTC je nutné vykonať podľa návodu v dokumentácii. Návod na inštaláciu si môžete stiahnúť tu.


[1] V prípade použitia je možné celý algoritmus programu vytvoriť pomocou štruktúrogramu, alebo v C jazyku napísaný program previesť do štruktúrogramu.
[2] V prípade problémov s DTC je možné použiť aj rozhranie UVSOSCK (TCP/IP) na porte 4823.
Aktuálna demonštračná verzia EasyCODE 9.2.3

Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah