Dimenzovanie kondenzátorov vo výkonovej elektronike - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Dimenzovanie kondenzátorov vo výkonovej elektronike

Moje dokumenty > Dimenzovanie a návrh
Elektrolytické kondenzátory

Moderné výkonové elektrolytické kondenzátory sa vyskytujú prakticky v každom elektronickom zariadení. Pretože sa jedná o pasívnu súčiastku, ktorej vlastnosti sú podmienené istými vnútornými elektrochemickými procesmi, možno považovať elektrolytický kondenzátor za súčiastku so zvýšeným činiteľom poruchovosti, ktorý je omnoho vyšší ako výkonový rezistor. Spoľahlivosť a životnosť týchto kondenzátorov je priamo podmienená čistotou surovín použitých pri výrobe, technológiou výroby a nepriamo ich pracovnými podmienkami (teplota okolia, mechanické namáhanie, elektrické zaťaženie atď.).

Výkonové elektrolytické kondenzátory
Kondenzátory pre výkonovú elektroniku
Kondenzátory so špeciálnym dielektrikom

S kondenzátormi pracujeme relatívne často a tak je nevyhnutné si objasniť ich teoretické princípy fungovania, mechanické vyhotovenie a zásady správneho používania. Všetko, čo v tomto článku bude uvedené, sa vzťahuje len na hliníkové elektrolytické kondenzátory. Elektrolytické kondenzátory iných prevedení, napr. tantalové alebo s polovodivým elektrolytom, pracujúce na odlišných princípoch, využívajúce iné materiály, majú odlišné vlastnosti aj použitie a budú popísané v samostatnej časti.

Kondenzátory pre výkonovú elektroniku
Kondenzátory pre výkonovú elektroniku
Kondenzátory pre výkonovú elektroniku
Úvod do problematiky životnosti a dimenzovania výkonových elektrolytických kondenzátorov pre výkonové aplikácie si v pdf formáte môžete stiahnúť tu.
Na odborných www stránkach môžete článok nájsť tu, alebo načítať zosnímaním zobrazeného QR kódu.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah