Jednoduché aplikácie s Arduino UNO - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Jednoduché aplikácie s Arduino UNO

Projekty > Arduino
Arduino UNO
Projekt Arduino nie je potrebné snáď nikomu predstavovať. Pre prácu s jednoduchými aplikáciami pre začiatočníkov predstavuje bezkonkurenčnú alternatívu oproti iným projektom. Istou nevýhodou môže byť asi absencia v súčasnosti používaného operačného systému pre Arduino. Samozrejme existujú nejaké operačné systémy, ale majú veľmi veľké nedostatky a obmedzenia pre ktoré nie sú schopné nasadenia v reálnom čase. Snáď len projekt ArdOS by mohol priniesť trochu života do tejto ináč veľmi zaujímavej oblasti.

The Arduino Operating System

ArdOS is a powerful but compact multitasking operating system for the  Arduino series of microcontroller boards centered around the Atmel  ATmega 168, 328, 1280 and 2560 microcontrollers.

ArdOS features:

  • Full compatibility with the Arduino libraries and IDE.
  • A small compact kernel.
  • A multitasking priority-based scheduler for hard real-time applications.
  • A true sleep function that frees the microcontroller to perform other tasks.
  • Binary and counting semaphores.
  • Mutex locks and conditional variables.
  • First-in-first-out (FIFO) message queues.
  • Priority message queues.
  • Configurable. You can exclude parts of ArdOS from compilation to minimize memory usage, and control the stack size of each task.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah