Sieťový triakový reguátor výkonu s mikroprocesorom - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Sieťový triakový reguátor výkonu s mikroprocesorom

Projekty > Elektronické konštrukcie
Výkonová časť elektronického regulátora obsahuje výkonový triak KT728/600 v puzdre TO65 spínací tranzistor BC307 ktorý privádza na triak zapínacie impulzy kladnej polarity z mikroprocesora AT89C4051. Regulátor je vybavený analógovým komparátorom umiestneným v AT89C4051 ktorý sníma prechod napätia nulou. Od prechodu nulou je odvodená poloha zapínania impulzu, ktorý je možné posúvať v rozsahu približne 10° až 150° elektrických. Tento elektronický regulátor je možné s výhodou použiť na reguláciu motora, alebo v primárnom vinutí transformátora nabíjačky pre olovené automobilové batérie, alebo ako regulátor vykurovacích telies, kotlov. Niekedy je výhodnejšie použiť špeciálny integrovaný obvod pre riadenie triakov MAA436 ktorý vyrábala Tesla Piešťany. Obvod MAA436 nemá zahraničný ekvivalent a preto sa už neodporúča používať v moderných konštrukciáchPre maximálne prúdy Imax=15A je nevyhnutné pripevniť triak na chladič. Samotný regulátor je zdrojom veľkého rušenia, preto sa vyžaduje ešte pred triakový regulátor zaradiť odrušovací filter.
Triakový regulátor výkonu s mikroprocesorom AT89C2051
Vzhľadom na možné prepätia v rozvodnej sieti je možné predimenzovať použitý triak na vyššie napätie napr. použitím KT728/800, kde je už dostatočná napäťová rezerva. Tiež je vhodné nahradiť AT89C4051 novším a architektúrne výkonnejším mikroprocesorom AT89LP4052.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah