Návrh PI regulátora v grafickom návrhovom prostredí Visuino - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Návrh PI regulátora v grafickom návrhovom prostredí Visuino

Projekty > Visuino
Návrh PI regulátora v prostredí Visuino
Návrh PI regulátora v grafickom návrhovom prostredí Visuino pozostáva v principiálne interaktívnejšom spôsobe návrhu pomocou funkčných blokov. Každý funkčný blok obsahuje charakteristické vlastnosti ktoré môže programátor upravovať. Vzájomné prepojenia medzi jednotlivými blokmi je potrebné urobiť podľa funkcie ktorú má dané zariadenie vykonávať. Preklad programu vygeneruje tzv. Wiring kód ktorý sa pomocou prostredia Arduino skomiluje a prenesie do cieľového mikroprocesora. Výhodou tohto spôsobu tvorby aplikácií je, že programátor nemusí detailne poznať cieľovú platformu mikroprocesora. Úplne mu na začiatok budú stačiť základy elektrotechniky a programovania.

Bližšie informácie zíkajte na www.visuino.com
PI regulator with Stepper Motor
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah