AGSI drivers for uVision - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

AGSI drivers for uVision

Moje dokumenty > Vývojové nástroje > Middleware

AGSI (Advanced Generic Simulator Interface) sú jednoduché doplňujúce programy od "tretích strán" ktoré umožňujú simuláciu špecifických obvodov ktoré sú integrované na čipe mikroprocesora (A/D prevodník, D/A prevodník, PWM kanál, LED, LCD display, I2C, Logický analyzátor a iné.). AGSI ovládače sú dodávané ako jednoduché DLL knižnice a je nutné ich manuálne nainštalovať do vývojového prostredia Keil µVision verzie 9.54 od firmy KEIL Software.

Blužšie informácie o AGSI je možné stiahnúť tu.
Príklady využitia AGSI je možné stiahnúť tu.

Download AGSI Drivers for Keil µVision 5


Inštalácia AGSI doplnkov spočíva v zapísaní a zaregistrovaní nižšie uvedených knižníc do súboru tools.ini umiestneného v adresári c:\keil (program môže byť aj v inom adresári) v sekcii [C51]. Príslušnné knižnice DLL súborov musia byť umiestnené v adresári programu c:\keil\c51\bin.

AGSI1=SCOPE.DLL ("Scope simulation")
AGSI2=LCD.DLL ("LCD simulation")
AGSI2=LED.DLL ("LED simulation")
AGSI3=I2C.DLL ("I2C simulation")
AGSI4=Statemachine.dll ("8051 statemachine")
AGSI5=Signalgenerator.dll ("Signal generator")
AGSI6=Timemeasure.dll ("Timemeasure")
AGSI7=TCPIP.dll ("TCPIP connection")

AGSI doplnky si môžete stiahnúť z www stránky výrobcu. Podľa výrobcu ich môžete ľubovoľne používať a distribuovať s výnimkou použitia na vojenské účely.

Keďže od umiestnenia AGSI ovládačov na www stránky uplynulo veľa času je potrebné niektoré názvy súborov prispôsobiť iným požiadavkam vývojového prostredia Keil uVision 9.55.

http://www.c51.de/c51.de/Dateien/uVision2DLLs.php?Spr=EN

Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah