Obnova FoxPro software - obnova strateného programu - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Obnova FoxPro software - obnova strateného programu

Ponuka služieb
Firma Diversant Software ponúka obnovu a rekonštrukciu programov a programového vybavenia pre staršie elektronické pokladne a nákupné systémy ktoré pracovali pod databázovým systémom FoxPro 2.5, alebo dBase v operačnom systéme MSDOS 6.22 pomocou špeciálneho programového vybavenia Antipro Professional 3.5. Program vytvorený pod FoxPro (*.fxp, *.exe ... ), alebo dBase je možné dekompilovať len za podmienky, že nie je ochránený najvyšším stupňom ochrany proti spätnému preloženiu do zdrojového tvaru.
Obnova FoxPro Software
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah