Diskrétny číslicový filter s ARM - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Diskrétny číslicový filter s ARM

Projekty > ARM > LPC2107
Číslicový filter s ARM n-tého rádu

V praxi je niekedy nutné filtrovať vstupný signál a odstrániť z neho nežiadúce spektrálne zložky frekvencií. V oblasti filtrovania už výkon mikroprocesorov rady 8051 nepostačuje a musíme siahnúť po moderných 32 bitových vysoko výkonných DSP a ADSP, alebo procesoroch ARM. Tieto procesory svojimi parametrami a výkonom úplne postačujú na vytvorenie číslicového filtra. Číslicové filtre majú oproti analógovým filtrom obrovské výhody a preto sa s obľubou používajú v praxi čoraz častejšie.

V poslednej dobe sa v jednoduchých aplikáciách používajú spínané filtre n-tého rádu SCF (Switched Capacitor Filter), ktoré je možno jednoducho nastaviť zmenou pracovnej frekvencie t.j. kondenzátorom C napr. MAX7480, MAX7403 a iné.

Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 14.05.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah