RS232 komunikácia pomocou packet-u - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

RS232 komunikácia pomocou packet-u

Projekty > 8051 > Komunikačné rozhrania > RS232
RS232NET
RS232NET je sada komunikačných rutín, ktoré umožňujú mikroprocesorom rady 8051 komunikovať prostredníctovm sériového rozhrania RS232 prijímať a odosielať štruktúrované údaje podobne ako je to v prípade protokolu Ethernet 802.3, alebo 802.II. Odosielaná štruktúra je v tzv. formáte IP paketu ktorý je ukončený položkou FCS (Frame Check Sum) predstavujúcou kontrolný súčet paketu zabezpečujúci integritu a neporušenosť paketu pri prenose. Celá komunikácia je zapuzdrená v tasku SERIAL, ktorý je riadený prerušením pomocou štandardných rutín os_attach_interrup(4) operačného systému RTX51 Full umožňujúcich plne duplexný príjem a odosielanie údajov. Prijímané a odosielané štruktúry vo forme paketu sú dynamicky rezervované v pamäti dát. Odosielané údaje sú ďaľšiemu tasku odosielané pomocou mailbox-u, kde sa odosiela adresa štruktúry ktorá sa následne načíta a jej obsah spracuje v ďalších krokoch. Ako už bolo spomenuté, tak príjem a odosielanie dát je plne duplexné. V prípade, že by bolo potrebné prenášať údaje vysokými rýchlosťami je vhodné zapnúť režim SPEED, ktorý priradí tasku SERIAL maximálnu prioritu. Veľkosť údajovej časti určenej pre prenos dát je možné zmeniť v SizeOfPacketData, ktorá je implicitne nastavená na 16 Byte. Maximálna veľkosť datovej časti ktorú je možné bez fragmentácie odoslať je 243 Byte.
Sériový prenos pomocou rovnakých štruktúr ako má ETHERNET - RS232NET s FULL DUPLEX - FDX riadené prerušením.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah