RS232 - komunikačné rutiny v C a ASM s prerušením - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

RS232 - komunikačné rutiny v C a ASM s prerušením

Projekty > 8051 > Komunikačné rozhrania > RS232
Sériové komunikačné rozhranie RS232 riadené prerušením
Sériové komunikačné rozhranie RS232 je najstarším a najpoužívanejším rozhraním vzhľadom na svoju jednoduchosť a univerzálnosť v praxi. Prenosové rýchlosti je možné nastaviť pomocou časovača T1, alebo T2 až do jednotiek MHz. V jazyku C je možné využívať pre prácu s RS232 štandardné funkcie printf() a scanf(). Celá komunikácia rozhrania RS232 je riadená prerušením od sériového kanála. Obslužná rutina RS232 je umiestnená na adrese 0023H. Všetky prijímané a vysielané znaky sú umiestňované do vstupno/výstupného buffer-a v externej pamäti dát o veľkosti 16 znakov. Príznaky vysielania a príjmu (TI, RI) sériového kanála nie sú v tomto prípade užívateľom modifikované. Uvedený program je upravený z existujúceho demonštračného príkladu TRAFFIC ktorý je integrovanou súčasťou vývojového prostredia KEIL 9.54a. V mikroprocesore 8051 je sériový kanál RS232 plne duplexný (Full Duplex) a umožňuje súčasne príjem a vysielanie údajov. Použité prerušenie s buffer-om na riadenie komunikácie umožňuje plne využiť možnosti ktoré poskytuje hardware 8051 pri Full Duplex režime.

Program RS232 s prerušením v jazyku C si môžete stiahnúť kliknutím na túto ikonu.

MAX232
Aktualizácia údajov bola vykonaná dňa 18.07.2024.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah